Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3759/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3759/TCT-PCCS
V/v: trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại DN

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2005

Kính gửi

Công Ty Kiểm Toán Sài Gòn
323 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hcm

Về nội dung kiến nghị của Công ty kiểm toán Sài Gòn nêu tại Hội nghị đối thoại với DN về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN có phải xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hay không?

Trả lời:

Tại điểm 2.1 mục IV Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Cơ sở kinh doanh tự xác định các điều kiện được ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế và quyết toán thuế theo đúng hướng dẫn tại Mục IV Phần D Thông tư này”.

Theo hướng dẫn nêu trên từ ngày 01/01/2004, doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện ưu đãi đầu tư thì tự xác định mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế TNDN và thông báo cho cơ quan thuế biết; Doanh nghiệp không cần phải xin cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư về thuế TNDN.

Khi kết thúc kỳ tính thuế, cơ sở kinh doanh phải thực hiện tự quyết toán thuế và báo cáo với cơ quan thuế theo mẫu tờ khai quyết toán thuế quy định tại Thông tư số 128/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập tờ khai tự quyết toán thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty kiểm toán Sài Gòn biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM;
- Ban TTHT;
- Lưu: VT(2b), PCCS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3759/TCT-PCCS ngày 24/10/2005 của Tổng cục Thuế về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.280

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!