Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3778/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 24/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3778/TCT-DNNN
V/v: Trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại DN

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2005

Kính gửi

Công ty Vidamco
(Tứ Hiệp, Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội)

Về Nội Dung Kiến Nghị Của Công Ty Vidamco Nêu Tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) là thuế gián thu, đánh trực tiếp lên doanh thu của nhà sản xuất, không đánh lên khâu phân phối lưu thông hàng hóa. Công ty áp dụng chế độ phân phối lưu thông: đại lý hưởng hoa hồng. Công ty xuất hóa đơn cho khchs hàng và ghi rõ giá bán (đã bao gồm thuế TTĐB) và thuế giá trị gia tăng (GTGT) 10%. Như vậy, theo cách làm này, thuế TTĐB đánh lên cả phần hoa hồng đại lý được hưởng. Theo nguyên tắc trên thì như vậy không hợp lý. Ngoài ra, nến doanh nghiệp khác cùng ngành nghề, áp dụng cơ chế đại lý mua đứt bán đoạn thì thuế TTĐB chỉ đánh lên khâu sản xuất, khâu phân phối lưu thông không bị đánh thuế TTĐB. Như vậy, cùng một ngành nghề Công ty tôi không có cùng mặt bằng đánh thuế TTĐB.

Kiến nghị: Cho phép tính thuế TTĐB trên cơ sở giá bán đã trừ đi phần hoa hồng (đại lý hưởng hoa hồng) của đại lý trên cơ sở đăng ký rõ hoa hồng đại lý với Cục Thuế trước khi Công ty có thể chuyển đồi sang cơ chế mua đứt bán đoạn với đại lý.

Trả lời: Điểm 1 mục I phần B Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định giá tính thuế TTĐB:…”Cơ sở sản xuất bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá do cơ sở quy định, hưởng hoa hồng thì giá làm căn cứ xác định giá tính thuế TTĐB là giá bán chưa có thuế GTGT do cơ sở sản xuất quy định chưa trừ hoa hồng”.

Căn cứ quy định trên thì giá làm căn cứ xác định giá tính thuế TTĐB là giá bán chưa có thuế GTGT do cơ sở sản xuất quy định chưa trừ hoa hồng.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện theo đúng chế độ quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ Chính sách thuế - BTC;
- Ban PCCS, TTHT;
- Lưu: VT(2b), DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3778/TCT-DNNN ngày 24/10/2005 của Tổng cục Thuế về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.376

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!