Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3692/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 19/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3692/TCT-DNNN
V/v: Trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại DN

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi  

Công ty TNHH Nhựa Nam Á
(Đ/C: Số 6, Tống Văn Trân, Phường 5, Q.11, Tp Hồ Chí Minh)

Về nội dung kiến nghị của Công ty TNHH nhựa Nam Á nêu tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: Điều 1 của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định: Thuế GTGT là thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng”.

Nguyên liệu dùng để sản xuất khi nhập khẩu trong vòng một tháng phải nộp thuế GTGT. Trong khi nguyên liệu đó theo quy trình sản xuất trong vòng một tháng chưa hình thành sản phẩm hàng hóa, tức chưa phát sinh giá trị tăng thêm. Vậy quy định về thời gian nộp thuế GTGT đối với nguyên liệu nhập khẩu có trái với nội dung Luật thuế GTGT không?

Trả lời: Hàng hóa, nguyên vật liệu xuất khẩu của các nước khi xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0%, khi vào Việt Nam (nhập khẩu) phải tính thuế GTGT để bình đẳng với hàng sản xuất trong nước. Theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 Luật thuế GTGT quy định về đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp thuế thì việc quy định về thời gian nộp thuế GTGT đối với nguyên vật liệu khi nhập khẩu (Điều 14) là phù hợp nội dung của Luật Thuế GTGT và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Vì vậy, khi nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, kinh doanh, cơ sở nhập khẩu phải kê khai nộp thuế GTGT theo quy định của Luật Thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH nhựa Nam Á biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ Chính sách thuế - BTC;
- Ban PCCS, TTHT;
- Lưu: VT (2b), DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3692/TCT-DNNN ngày 19/10/2005 của Tổng cục Thuế về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.488

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!