Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3257/TCHQ-GSQL về Thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Số hiệu: 3257/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 15/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3257/TCHQ-GSQL
V/v: Thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa.

 Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi

- Công ty Cổ phần Phúc Long
(Đ/c: 32/196 P.Trường Thọ- Q.Thủ Đức- TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1469/HQTP-NV ngày 31/06/2007 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả khảo sát và toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa của Công ty. Để Tổng cục Hải quan có cơ sở báo cáo lãnh cáo Bộ Tài chính xem xét, quyết định thành lập ICD, đề nghị Công ty giải trình thêm một số nội dung như sau:

1. Về điều kiện thành lập ICD: Theo qui định tại điểm I.1, mục 4, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2006 của Bộ Tài chính, thì ICD dự kiến thành lập phải có diện tích 10ha. Hiện tại, Công ty đang sử dụng hợp pháp 2,68ha, như vậy chưa đáp ứng qui định.

2. Đề nghị Công ty làm rõ hơn phương thức vận chuyển, khai thác hàng hóa xuất nhập khẩu và sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu dự kiến làm thủ tục tại ICD nếu ICD được thành lập.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan;
- Lưu VT, GSQL. 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 


 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3257/TCHQ-GSQL về Thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.152
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126