Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 843/TCHQ-GSQL về việc địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 843/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 843/TCHQ-GSQL
V/v: Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần May Khánh Hòa
- Xí nghiệp May Mỹ Tho
- Công ty Dệt May Thăng Long

 

Trả lời công văn số 05/MKH ngày 18/01/2005 của Công ty cổ phần May Khánh Hòa, công văn số 14/2005/MT ngày 18/02/2005 của Xí nghiệp May Mỹ Tho về đề nghị được tiếp tục làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và công văn số 01/TT-CT ngày 08/01/2005 của Công ty Dệt May Thăng Long về đề nghị được tiếp tục làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công tại Chi cục Hải quan Nam Định. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Quyết định 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định: việc làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công được thực hiện tại một Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi có cơ sở sản xuất đang thực hiện hợp đồng gia công hoặc nơi có trụ sở của doanh nghiệp (trụ sở chính, trụ sở chi nhánh). Quy định này vừa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa thuận lợi cho công tác quản lý của cơ quan Nhà nước.

Hiện nay, tại các tỉnh Khánh Hòa, Tiền Giang, Thái Bình đều đã có tổ chức Hải quan; hơn nữa tại Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hiện tại đang quá tải về số lượng doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan, trụ sở chật hẹp, nếu tập trung các doanh nghiệp về đây làm thủ tục sẽ không đáp ứng được yêu cầu thông quan nhanh chóng.

Vì vậy, nếu Công ty cổ phần May Khánh Hòa, Xí nghiệp May Mỹ Tho không có chi nhánh hoặc cơ sở gia công tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Dệt May Thăng Long không có chi nhánh hoặc cơ sở gia công tại Nam Định thì trừ những hợp đồng gia công đang thực hiện được tiếp tục làm thủ tục tại Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Hải quan Nam Định cho đến khi kết thúc hợp đồng, những hợp đồng gia công mới chưa làm thủ tục tiếp nhận phải làm thủ tục tại đơn vị Hải quan theo đúng quy định của Quyết định 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004.

Tổng cục Hải quan xin trả lời để doanh nghiệp biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TC;
- HQ các tỉnh, TP (để thống nhất thực hiện);
- Lưu: VT; GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 843/TCHQ-GSQL về việc địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.986
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108