Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 875/TCHQ-GSQL về việc địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 875/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 875/TCHQ-GSQL
V/v: địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty TNHH Crecimiento Industrial VN

Trả lời công văn số 18/CV-05 ngày 28/01/2005 của Quý Công ty về đề nghị được tiếp tục làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công tại Hải quan TP. Hồ Chí Minh; Tổng cục Hải quan có ý kiến sau:

1. Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công nêu tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính là vừa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa thuận lợi cho công tác quản lý của cơ quan Nhà nước; hơn nữa, hiện nay trụ sở làm việc của Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh rất chật hẹp và đang quá tải về lượng doanh nghiệp làm thủ tục hải quan. Vì vậy, đề nghị Công ty thực hiện đúng Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC nêu trên. Theo đó, nếu Công ty không có Chi nhánh hoặc cơ sở gia công tại TP. Hồ Chí Minh thì Công ty phải làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công tại Hải quan Bình Dương (nơi có đóng trụ sở chính) hoặc Chi cục Hải quan Bến Lức thuộc Cục Hải quan Long An (nơi có Chi nhánh của Công ty).

Trường hợp Công ty làm thủ tục hải quan tại Hải quan Bình Dương thì Công ty có thể chọn Chi cục Hải quan gần nhất thuộc Cục Hải quan Bình dương để làm thủ tục; không nhất thiết Công ty phải làm thủ tục tại Chi cục Hải quan ngoài khu công nghiệp.

2. Về địa điểm kiểm tra hàng hóa: hiện nay tại Bình dương đã có ICD và Quyết định 52/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 cho phép đối với hàng gia công đăng ký tờ khai tại Hải quan ngoài cửa khẩu và kiểm tra thực tế hàng hóa tại cửa khẩu xuất/nhập hoặc nếu đủ điều kiện theo Quyết định 52/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 thì hàng hóa XNK được kiểm tra tại nhà máy, do đó việc kiểm tra hàng hóa không trở ngại như Công ty nêu tại công văn số 18/CV-05 trên đây.

Tổng cục Hải quan xin trả lời để Quý Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TC
- HQ Bình Dương (để thực hiện)
- HQ Long An         (để thực hiện)  
- Lưu VT; GSQL (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 875/TCHQ-GSQL về việc địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.056
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112