Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2909/TCHQ-GSQL vướng mắc nghiệp vụ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2909/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 17/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2909/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 703/HQLC-NV ngày 24/5/2011 của Cục Hải quan Lào Cai báo cáo vướng mắc về thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng Nitrat amon (NH4NO3) và Natri nitrat (NaNO3), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Mặt hàng Nitrat amon (NH4NO3):

- Về quản lý chính sách mặt hàng: Căn cứ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; công văn số 10722/BTC-CST ngày 16/8/2010 của Bộ Tài chính thì mặt hàng Nitrat amon là tiền chất thuốc nổ.

- Về quản lý thuế: Thuế suất thuế giá trị gia tăng: thực hiện theo công văn số 1870/TCHQ-TXNK ngày 28/4/2011 của Tổng cục Hải quan. Thời gian ân hạn thuế giá trị gia tăng: thực hiện theo Thông tư số 216/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 và Thông tư số 128/2010/TT-BTC ngày 26/8/2010 của Bộ Tài chính.

2. Mặt hàng Natri nitrat (NaNO3):

Tổng cục Hải quan đang trao đổi với Bộ quản lý chuyên ngành và sẽ có hướng dẫn sau khi nhận được ý kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2909/TCHQ-GSQL vướng mắc nghiệp vụ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.093

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84