Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2741/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc thủ tục nhập khẩu lô hàng thép từ không định hướng để sản xuất hàng xuất khẩu

Số hiệu: 2741/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2741/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục hải quan đối với việc
nhập khẩu thép 

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: 

Chi nhánh văn phòng Luật FLECHEUX, NGO & ASSOCIES
(Đ/c: Ha Noi Towers-49 Hai Bà Trưng – TP. Hà Nội) 

Trả lời công văn số FN&A/630 ngày 6/6/2006 của Chi nhánh văn phòng Luật FLECHEUX, NGO ASSOCIES về thủ tục nhập khẩu lô hàng thép từ không định hướng để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty Sumitomo Heavy Industries, Việt Nam (dưới đây gọi tắt là SHI(V), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục nhập khẩu thép:

a. Theo quy định tại Tiết 3.2, Điểm 3, phần II , Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2000/NĐ-CP, thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận ủy thác nhập khẩu cho các doanh nghiệp khác tại Việt Nam. Theo đó, Công ty A không được nhận ủy thác nhập khẩu lô hàng thép này.

b. Công ty SHI(V) đăng ký tờ khai nhập khẩu thép tại Chi Cục Hải quan Khu công nghiệp Bắc Thăng Long.

Việc kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu có) do Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện (kiểm hóa hộ).

c. Công ty SHI(V) phải ký hợp đồng cắt thép với Công ty A và đăng ký định mức cắt thép với Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Bắc Thăng Long.

2. Thủ tục xuất khẩu sản phẩm:

- Công ty SHI(V) đăng ký tờ khai xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Bắc Thăng Long.

- Trước khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm. Công ty SHI(V) phải đăng ký định mức cắt nguyên liệu thép và định mức sản xuất sản phẩm với Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Bắc Thăng Long để cơ quan Hải quan kiểm tra, đối chiếu.

3. Về chính sách thuế áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

Thủ tục hải quan cụ thể đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Bắc Thăng Long thuộc Cục Hải quan TP.Hà Nội để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan trả lời để Chi nhánh văn phòng Luật FLECHEUX, NGO & ASSOCIES được biết./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQTP.Hà Nội;
- Cục HQ TP. HCM;
(để phối hợp thực hiện);
- Cục ĐTCBL, Cục KTSTQ;
Vụ kiểm tra thu thuế XNK;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

 
 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2741/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc thủ tục nhập khẩu lô hàng thép từ không định hướng để sản xuất hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.900

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209