Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2552TCHQ/KTTT ngày 03/06/2004 của Tổng cục Hải quan về việc XNK tại chỗ

Số hiệu: 2552TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 03/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2552TCHQ/KTTT
V/v XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thời gian qua, một số hải quan địa phương đã áp dụng chính sách XNK tại chỗ theo hướng dẫn tại Thông tư số 90/2002/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2002 hướng dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá XNK tại chỗ và Quyết định số 153/2002/QĐ-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2002 quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá XNK tại chỗ của Bộ Tài chính cho một số trường hợp không đúng quy định. Để thực hiện thống nhất trong toàn ngành, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị:

1. Thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 90/2002/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2002 của hướng dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá XNK tại chỗ và Quyết định số 153/2002/QĐ-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2002 quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá XNK tại chỗ của Bộ Tài chính, không mở rộng đối tượng được áp dụng (trường hợp thương nhân nước ngoài không ký hợp đồng mà uỷ quyền cho một Công ty tại Việt Nam trực tiếp ký hợp đồng XNK tại chỗ và thanh toán tiền hàng cho Công ty không thuộc đối tượng được áp dụng Thông tư số 90/2002/TT-BTC).

2. Tổng hợp các trường hợp không thuộc đối tượng được áp dụng Thông tư số 90/2002/TT/BTC và Quyết định số 153/2002/QĐ-BTC nhưng đã làm thủ tục XNK tại chỗ và hoàn thuế cho doanh nghiệp, báo cáo về Tổng cục Hải quan trước ngày 30 thágn 6 năm 2004 theo mẫu đính kèm để Tổng cục báo cáo Bộ xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An


BÁO CÁO

CÁC TRƯỜNG HỢP LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN VÀ THANH KHOẢN (HOÀN THUẾ)
XNK tại chỗ không đúng quy định tại Thông tư số 90/2002/TT/BTC và Quyết định số 153/2002/QĐ-BTC từ ngày 25 tháng 10 năm 2002 đến nay

TT

Tên doanh nghiệp xây dựng

Tên doanh nghiệp nhập khẩu

Thuộc tờ khai nhập khẩu

Thuộc tờ khai xuất khẩu tại chỗ

Số thuế nhập khẩu đã hoàn

Giải trình lý do áp dụng sai quy định

Đề xuất biện pháp xử lý

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

Cục trưởng cục Hải quan ký và đóng dấu

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2552TCHQ/KTTT ngày 03/06/2004 của Tổng cục Hải quan về việc XNK tại chỗ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.057
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145