Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5557/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5557/TCHQ-KTTT
V/v: Không thu thuế hàng XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2005

 

Kính gửi:

- Công ty dệt CHOONGNAM Việt Nam
 khu CN Nhơn Trạch - Đồng Nai
  - Công ty POU YUEN VIETNAM
Quốc lộ 1A - Tân Tạo - Bình Chánh - TP. HCM

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 848/CVCN ngày 12/10/2005 của Công ty Dệt Choongnam Việt Nam và công văn số 638/PYV-XNK ngày 11/10/2005 của Công ty Pou Yuen Việt Nam về vướng mắc trong quá trình xét hoàn thuế (không thu thuế) nhập khẩu đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu phát sinh trước ngày Thông tư số 90/2002/TT-BTC ngày 10/10/2002 của Bộ Tài chính quy định về XNK tại chỗ có hiệu lực, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 9/12/2005 Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 16057/BTC-TCHQ ngày 9/12/2005 hướng dẫn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu tại chỗ, đề nghị quý Công ty căn cứ nội dung hướng dẫn tại công văn này liên hệ với hải quan nơi nhập khẩu nguyên liệu để tiến hành xét hoàn thuế (không thu thuế) theo đúng quy định.

(Xin gửi kèm bản photocopy công văn số 16057/BTC-TCHQ ngày 9/12/2005 của Bộ Tài chính).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Dệt Choongnam Việt Nam, Công ty Pou Yuen Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT(2), KTTT(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5557/TCHQ-KTTT ngày 27/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc trong quá trình xét hoàn thuế (không thu thuế) nhập khẩu đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu phát sinh trước ngày Thông tư số 90/2002/TT-BTC ngày 10/10/2002 của Bộ Tài chính quy định về XNK tại chỗ có hiệu lực

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.514

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!