Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1882/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về đề nghị được áp dụng thời gian ân hạn nộp thuế

Số hiệu: 1882/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1882/TCHQ-KTTT
V/v: Ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH chăn nuôi CP Việt Nam
Khu công nghiệp biên hòa II, Biên Hòa – Đồng Nai

 

Trả lời công văn số 20/CVVN-2006 của Công ty TNHH chăn nuôi CP Việt Nam (MST: 3600224423) về đề nghị được áp dụng thời gian ân hạn nộp thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tin chi tiết doanh nghiệp trên mạng quản lý rùi ro ngày 26/4/2006, Công ty còn nợ thuế quá hạn các tờ khai: 656/NDT, 657/NDT, 659/NDT ngày 23/3/2006 tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư HCM; Đồng thời Công ty đã từng bị cưỡng chế (trong vòng 365 ngày) tờ khai 64/NDT ngày 27/10/2004, tờ khai 64/NDT ngày 27/10/2004 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải phòng khu vực 1.

Căn cứ quy định tại điểm 2.2. mục II phần C Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005, điểm 2.1 Phần A Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì công ty hiện còn nợ thuế quá hạn và đã từng bị cưỡng chế trong vòng 365 ngày. Vì vậy Công ty chưa đủ điều kiện được hưởng ân hạn nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH chăn nuôi CP Việt Nam được biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ (phối hợp);
- CHQ TP.HCM, HP phối hợp t/h
- Lưu: VT, KTTT (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1882/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về đề nghị được áp dụng thời gian ân hạn nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.038
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210