Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1370/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thời gian ân hạn nộp thuế

Số hiệu: 1370/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 03/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1370/TCHQ-KTTT
V/v: Thời gian ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Tổng công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam
52 Quốc Tử Giám – Hà Nội
- Cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

Trả lời công văn số 400/TCT-TTKD ngày 24 tháng 3 năm 2006 của Tổng công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN) về việc thời gian ân hạn nộp thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên mạng quản lý rủi ro của Tổng cục Hải quan thì Tổng công ty VIWASEEN không được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế do đã từng bị nợ thuế cưỡng chế trên mạng KTT559 tờ khai 2905/NKD/NB ngày 27/6/2005 do chậm nộp tiền thuế điều chỉnh tăng. Sau khi xem xét các chứng từ xuất trình, Tổng cục Hải quan nhận thấy Tổng công ty VIWASEEN không thuộc diện nợ thuế quá hạn 90 ngày theo quy định và đáp ứng đủ tiêu chí về nợ thuế để được hưởng thời gian ân hạn.

Như vậy, Tổng công ty VIWASEEN được hưởng thời gian ân hạn thuế theo quy định với điều kiện ngoài số nợ thuế, phạt của tờ khai nêu trên, nếu không có nợ quá hạn của các tờ khai khác và đáp ứng được các tiêu chí quy định tại điểm 2.1 Phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam biết và liên hệ với Cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1370/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thời gian ân hạn nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.143
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250