Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1767/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc thời gian ân hạn nộp thuế

Số hiệu: 1767/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1767/TCHQ-KTTT

 Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC THỜI GIAN ÂN HẠN NỘP THUẾ

Kính gửi:

Công ty cổ phần An Bảo
 341 Nguyễn Trãi, Q1, Tp. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 030406/AB-TCHQ ngày 10 tháng 04 năm 2006 của Công ty Cổ phần An Bảo về việc thời gian ân hạn nộp thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo giải trình của công ty, thì công ty đã quá hạn nộp thuế 90 ngày số tiền là 3.375.761 đồng thuộc tờ khai số 3921/NKD/TSN ngày 23/02/2005 tại Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, theo tra cứu thông tin nợ thuế của công ty trên mạng Quản lý rủi ro ngày 17/04/2006 của Tổng cục Hải quan, thì ngoài số nợ thuế quá hạn trên, công ty còn vi phạm nợ thuế bị cưỡng chế thuộc tờ khai số 5931/NKD01 ngày 18/03/2005 tại Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

- Căn cứ điểm 2 mục III phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu;

- Căn cứ điểm 2.1 mục 2 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan, thì:

Việc quy định về thời gian ân hạn nộp thuế cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật Hải quan là doanh nghiệp đã có một quá trình (365 ngày) chấp hành tốt các quy định của luật Hải quan và luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu. Do vậy trong thời hạn 365 ngày tới, công ty chấp hành tốt thì sẽ được áp dụng thời hạn nộp thuế của chủ hàng chấp hành tốt pháp luật Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần An Bảo biết và mong nhận được sự hợp tác của quý công ty.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VP, KTTT (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1767/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc thời gian ân hạn nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.342
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200