Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1691/TCHQ-KTTT về việc xử lý không thu thuế nhập khẩu của Siêu thị Lào do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1691/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 29/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1691/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý không thu thuế nhập khẩu của Siêu thị Lào

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh
- Siêu thị Lào
(Nguyễn Chí Thanh, Thị xã Hà Tĩnh)

 

Sau khi nhận được báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tại công văn số 301/CHQHT-TCCB ngày 05.1.2005 và để giải quyết dứt điểm việc không thu thuế nhập khẩu hàng bách hóa nhập khẩu theo các tờ khai số 04/NK/KD, 05/NK/KD và 07/NK/KD ngày 24.1.2003 và đã tái xuất một phần theo tờ khai số 28/XK/KD/HL, 29/XK/KD/HL và 30/XK/KD/HL, ngày 24.11.2003 của Siêu thị Lào tại Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 172/1998/TT/BTC ngày 22.12.1998, Thông tư số 151/1999/TT/BTC ngày 30.12.1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; tài liệu có tại bộ hồ sơ xin không thu thuế của Siêu thị Lào; Tổng cục Hải quan yêu cầu:

1. Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh và Siêu thị Lào thống kê, hiệu chỉnh chính xác số liệu trên tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu và xác định chính xác số thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt không thu của từng tờ khai nhập khẩu.

2. Siêu thị Lào gửi hồ sơ không thu thuế theo đúng hướng dẫn tại điểm 1.1, mục I, phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC (trừ công văn là bản chính, các hồ sơ khác là bản photocopy có dấu sao y bản chính và chữ ký của lãnh đạo Siêu thị) đến Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Siêu thị Lào biết phối hợp hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lưu VP, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1691/TCHQ-KTTT về việc xử lý không thu thuế nhập khẩu của Siêu thị Lào do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.860
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35