Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 151/1999/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 30/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 151/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 151/1999/TT/BTC NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 1999 SỬA ĐỔI ĐIỀU KIỆN VỀ THỜI HẠN XÉT HOÀN (HOẶC KHÔNG THU) THUẾ NHẬP KHẨU QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 172/1998/TT/BTC NGÀY 22/12/1998 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26/12/1991 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 5/7/1993; số 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998; Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993; Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Công văn số 1434/CP-KTTH ngày 5/12/1998 của Chính phủ và công văn số 4600/VPCP-KTTH ngày 8/10/1999 của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu;
Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi điều kiện về thời hạn xử lý hoàn (hoặc không thu) thuế nhập khẩu quy định tại điểm 1.k và điểm 1.l, mục I, phần E Thông tư số 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính như sau:

- Hàng được thực nhập trở lại Việt Nam trong thời hạn tối đa 1 (Một) năm kể từ ngày thực tế xuất khẩu;

- Hàng được tái xuất ra nước ngoài trong thời hạn tối đa 1 (một) năm kể từ ngày thực nhập khẩu;

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được áp dụng đối với cả các lô hàng tái nhập hoặc tái xuất có tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 1/1/1999 trở đi. Những quy định trái với quy định tại Thông tư này đều bãi bỏ.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện thống nhất. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đề nghiên cứu, giải quyết.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness
------------

No.151/TT-BTC

Hanoi, December 30, 1999

 

CIRCULAR

AMENDING THE CONDITIONS ON TIME LIMIT FOR CONSIDERING THE REIMBURSEMENT (OR NON-COLLECTION) FOR IMPORT TAX PRESCRIBED IN THE FINANCE MINISTRY'S CIRCULAR NO.172/1998/TT-BTC OF DECEMBER 22, 1998

Pursuant to the Law on import Tax and Export Tax of December 26, 1991 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Import Tax and Export Tax of July 5, 1993; Law No.04/1998/QH10 of May 20, 1998; Decree No.54/CP of August 28, 1993; Decree No.94/1998/ND-CP of November 17, 1998 of the Government detailing the implementation of the Law on Import Tax and Export Tax and the Laws amending and supplementing a number of articles of the Law on Import and Export Tax;
Pursuant to the Government's Official Dispatch No.1434/CP-KTTH of December 5, 1998 and the Government Officier's Official Dispatch No.4600/VPCP-KTTH of October 8, 1999 on import tax reimbursement;

After consulting with the Ministry of Trade and the General Department of Customs, the Ministry of Finance hereby guides the amendment of the conditions on time limit for considering the reimbursement (or non-collection) of import tax as prescribed at Point 1.k and Point 1.1, Item I, Section E of the Finance Ministry's Circular No.172/1998/TT-BTC of December 22, 1998 as follows:

- Goods that are actually re-imported into Vietnam within the maximum time limit of one year from the date of actual export.

- Goods re-exported to foreign countries within the maximum time limit of one year from date of actual import.

This Circular takes effect after st, 1999. The earlier provisions contrary to this Circular now are all annulled.

The Ministry of Finance requests the ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, the People's Committees of the provinces and centrally-run cities to guide the relevant units in the unified implementation of this Circular. In the course of implementation, if any problems arise, the concerned units should promptly report them to the Ministry of Finance for study and settlement.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTERPham Van Trong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 151/1999/TT-BTC ngày 30/12/1999 sửa đổi điều kiện về thời hạn xét hoàn (hoặc không thu) thuế nhập khẩu quy định tại Thông tư 172/1998/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.153

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27