Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 103/TCHQ-TXNK năm 2018 về kiểm tra, xác định trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 103/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 08/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/TCHQ-TXNK
V/v kiểm tra, xác định trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành ph.

Liên quan đến việc mở rộng thời gian tra cứu để tìm kiếm thông tin của hàng hóa giống hệt, tương tự khi xác định trị giá hải quan theo phương pháp suy luận (áp dụng linh hoạt phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa ging hệt, tương tự), Tng cục Hải quan hướng dn thực hiện như sau:

Khi kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan, cơ quan hải quan căn cứ theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC , Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Quyết định số 2344/QĐ-TCHQ ngày 07/8/2015 và Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Công văn số 905/TCHQ-TXNK ngày 17/2/2017 của Tổng cục hải quan để thực hiện.

Trường hp bác bỏ trị giá khai báo, xác định trị giá hải quan, cơ quan hải quan phải thu thập đầy đủ các nguồn thông tin theo từng phương pháp xác định trị giá, phân tích, đánh giá mức độ tin cậy của các nguồn thông tin theo quy định. Các nguồn thông tin sau khi thu thập được phải được quy đổi về cùng điều kiện với lộ hàng đang xác định trị giá tính thuế và loại trừ các yếu tố ảnh hưởng về thời gian đến trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu. Trường hợp không có hàng hóa giống hệt, tương tự được xuất khẩu đến Việt Nam trong khoảng thời gian 60 ngày trước hoặc sau ngày xuất khẩu của lô hàng đang xác định trị giá thì được mở rộng thời gian tìm kiếm dữ liệu không quá 90 ngày trước hoặc sau ngày xuất khẩu của lô hàng đang xác định trị giá hải quan theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư số 39/2015/TT-BTC. Trường hợp vẫn không có thông tin về hàng hóa giống hệt, tương tự thì được mở rộng khoảng thi gian tra cứu theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 12 Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- PTCT.Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);

- Cục Kiểm tra sau thông quan (để th/h);
- Lưu: VT, TXNK (Hằng- 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 103/TCHQ-TXNK năm 2018 về kiểm tra, xác định trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.259
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.229.90