Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2324/LĐTBXH-LĐVL ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Giải quyết chế độ với người lao động dôi dư.

Số hiệu: 2324/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 17/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2324/LĐTBXH-LĐVL
V/v Giải quyết chế độ với người lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

   Trả lời Công văn số 1478/BNNPTNT ngày 11/6/2003 của quý Bộ về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

   1. Trả lời Mục 1 của công văn nêu trên.

   - Ni dung gạch đầu dòng thứ nhất: Theo quy định tại Tiết c Điểm 1 Mục II Thông tư số 11/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2002 đã được sửa đổi, bổ sung tại Mục 5 Thông tư số 11/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/5/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, nếu thời gian tham gia hợp tác lao động ở nước ngoài được doanh nghiệp Nhà nước hoặc ngân sách Nhà nước Việt Nam trả lương thì thời gian đó được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ.

   - Nội dung gạch đầu dòng thứ hai và ba: Theo quy định tại Điểm b Khoản l Điều 2 Nghị định số 41/2002.NĐ-CP ngày 11/4/2002 và Điểm 5 Mục 1 Thông tư số 11/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nếu người lao động đi lao động hợp tác nước ngoài về nước mà cơ quan cũ không có quyết định tiếp nhận và không bố trí việc làm thì không thể có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp được do vậy không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định nêu trên.

   2. Trả lời Mục 2 của công văn nêu trên: Theo quy định tại Điểm 4 Mục I Thông tư số 11/2002/TT-B LĐTBXH ngày 12/6/2002 nếu tuyển dụng từ ngày 30/8/1990 trở đi mà không xác định áp dụng cho từng thời kỳ thì không thuộc đối tượng áp dụng nghị định nêu trên

   3. Trả lời Mục 3 của Công văn nêu trên: Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2003 của Chính phủ và Điểm 4 Mục I Thông tư số 11/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, các nông lâm trường khí sắp xếp lại lao động nếu có lao đông dôi dư thì không thuộc đối tượng áp dụng nghị định nêu trên.

   4. Trả lời Mục 4 của công văn nêu trên: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2003 của Chính phủ và Tiết b Điểm I Mục I Thông tư số 11/2002/TT-B LĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nếu văn phòng tổng công ty thực hiện biện pháp cơ  cấu lại theo hình thức hợp nhất, sát nhập được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì thuộc đối tượng áp dụng nghị định nêu trên (nếu đủ Điều kiện)./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2324/LĐTBXH-LĐVL ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Giải quyết chế độ với người lao động dôi dư.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.892
DMCA.com Protection Status