Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 691/TCHQ-GSQL năm 2014 chuyển hàng hóa nhập khẩu từ bãi cảng Hải Phòng đưa vào CFS trong cảng để đóng ghép do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 691/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 20/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 691/TCHQ-GSQL
V/v chuyển hàng hóa nhập khẩu từ các bãi cảng Hải Phòng đưa vào CFS trong cảng để đóng ghép

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01-2013/MACSHP ngày 06/12/2013 của Chi nhánh Công ty CP Hàng hải MACS tại Hải Phòng đề nghị được làm thủ tục chuyển hàng hóa nhập khẩu từ các bãi cảng khác thuộc cảng Hải Phòng về khai thác tại kho CFS trong cảng Hải An. Về việc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Đối với các kho khai thác hàng lẻ đóng chung container nằm trong cảng, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ Điều 18 Nghị định 154/2005/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 51, Điều 61 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính; Quyết định số 209/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011 và Quyết định số 2516/QĐ-TCHQ ngày 13/11/2012 của Tổng cục Hải quan về quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu để làm thủ tục chuyển cửa khẩu từ các bãi cảng khác về CFS nằm trong cảng như đối với các CFS khác nằm ngoài cảng, thời gian thực hiện đến hết 30/4/2014. Kể từ ngày 01/5/2014 các kho khai thác hàng lẻ do doanh nghiệp thuê lại của các đơn vị kinh doanh cảng để hoạt động dịch vụ CFS phải được Tổng cục Hải quan ra Quyết định thành lập theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời và đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thông báo cho các doanh nghiệp kinh doanh kho khai thác hàng lẻ trong cảng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CN Công ty CP Hàng hải MACS tại Hải Phòng (đ/c: T4 Business Center, Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 691/TCHQ-GSQL năm 2014 chuyển hàng hóa nhập khẩu từ bãi cảng Hải Phòng đưa vào CFS trong cảng để đóng ghép do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.998

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.229.89