Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2109TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2109TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2005

 

Kính gửi:

- Công ty vật liệu xây dựng và công nghệ 
Nhà A22, viện khoa học và công nghệ Việt Nam,18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy - Tp. Hà Nội)
- Cục hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Trả lời công văn số 22/VLCN ngày 24/05/2005 của Công ty Vật liệu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để tháo gỡ khó khăn tạo thuận lợi cho đơn vị hoạt động xuất nhập khẩu trong thời gian chưa có ý kiến xử lý đối với số thuế bị truy thu tại hai tờ khai hải quan số 71/NKD ngày 14/01/2002 và tờ khai 347/NKD ngày 07/03/2003 do Công ty Vật liệu và công nghệ nhập khẩu làm thủ tục tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan địa phương chưa thực hiện cưỡng chế thủ tục nhập khẩu hàng hóa đối với các lô hàng nhập khẩu của Công ty Vật liệu và công nghệ với đầy đủ điều kiện sau:

- Đơn vị chỉ còn nợ thuế truy thu đối với hàng hóa nhập khẩu tại hai tờ khai nêu trên.

- Đơn vị có cam kết bằng văn bản nộp hết số tiền truy thu thuế sau khi có ý kiến xử lý của Tổng cục Hải quan.

- Đơn vị phải thực hiện nộp thuế các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu mới phát sinh đúng thời hạn quy định tại Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp vi phạm một trong các điều kiện trên, cơ quan hải quan thực hiện ngay biện pháp cưỡng chế làm thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Vật liệu và công nghệ được biết, liên hệ hải quan các địa phương để thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TCHQ;
- Lưu: VP, KTTT (7b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2109 TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý giải tỏa cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.238

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!