Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3245TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3245 TCHQ/KTTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi:

 

- Công Ty Xnk Hà Tây
(210 Đường Quang Trung - Hà Đông - Hà Tây)
- Cục Hải Quan Các Tỉnh, Thành Phố


Trả lời công văn số 235/CV-XK ngày 02/8/2005 của Công ty XNK Hà Tây về việc xin giải tỏa cưỡng chế hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty XNK Hà Tây hiện còn nợ phạt chậm nộp thuế, số tiền: 330.208.235 đồng tại Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh. Hiện nay, Công ty đang tiến hành cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần theo quyết định số 1162 QĐ/UB ngày 03/12/2004 của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây.

Để tạo điều kiện cho Công ty tiếp tục hoạt động XNK, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty được làm thủ tục XNK hàng hóa đến 30/11/2005, với điều kiện: không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng kinh doanh khác, các lô hàng mới phát sinh phải nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty XNK Hà Tây biết và liên hệ với các Cục Hải quan nơi đơn vị mở tờ khai để được xem xét, giải quyết. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn tiếp.

 

Nơi nhận
 Như trên.
- Lưu VP, KTTT (4b).KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
.Đặng Thị Bình An
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3245TCHQ/KTTT ngày 15/08/2005 về xin giải tỏa cưỡng chế hàng nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.368

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!