Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2430/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2430/TCHQ-KTTT
V/v: Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi:

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu
(Km9 - Quốc lộ 1A - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội)


Trả lời công văn số 120/CV-PRO ngày 8/6/2005 của Công ty TNHH Đức Hòa và công văn 275/CUNL-TM ngày 30/5/2005 của Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu, đề nghị tạm giải tỏa cưỡng chế đối với số nợ thuế truy thu qua giá mặt hàng rượu nhập khẩu tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn 2366/TCHQ-KTTT ngày 17/6/2005 về việc chấn chỉnh công tác giá, theo đó hướng dẫn Cục Hải quan địa phương các nội dung giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp về quyết định điều chỉnh giá và xử lý giải tỏa cưỡng chế số thuế do điều chỉnh giá. Do vậy, đề nghị Quý công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC (để báo cáo);
- Lưu VP, Vụ KTTT (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2430/TCHQ-KTTT ngày 21/06/2005 của Tổng cục Hải quan về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.389

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!