Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3380TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3380 TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Cục hải quan Lào Cai
- Cục hải quan Hải Phòng
- Công ty Hà Vinh (Đinh Bàng - Từ Sơn - Bắc Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01 VP/CT ngày 8 tháng 8 năm 2005, số 05/HV-HQ ngày 18 tháng 8 năm 2005 đề nghị giải tỏa cưỡng chế của Công ty Hà Vinh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty Hà Vinh hiện vẫn còn nợ thuế và bị cưỡng chế ở Cục Hải quan Lào Cai. Tính đến ngày 19 tháng 8 năm 2005 số thuế công ty còn nợ là 191.613.000 đồng. Tuy nhiên công ty cũng đã được Cục Hải quan Lào Cai ra các quyết định điều chỉnh giảm thuế với số tiền là 150.630.979 đồng. Như vậy, hiện Công ty Hà Vinh vẫn còn nợ thuế tại Cục Hải quan Lào Cai là 40.982.021 đồng.

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3259/TCHQ-KTTT ngày 16 tháng 8 năm 2005 hướng dẫn công ty trực tiếp làm việc với Cục Hải quan Lào Cai để đối chiếu cấn trừ nợ.

Để tạo điều kiện sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian công ty đối chiếu công nợ, Tổng cục Hải quan đồng ý cho phép công ty Hà Vinh được làm thủ tục nhập khẩu đến ngày 30 tháng 9 năm 2005 với điều kiện: các lô hàng nhập khẩu phải đúng quy định và nộp thuế ngay trước khi giải phóng hàng và không có khoản nợ nào khác ngoài số nợ nói trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lào Cai, Cục Hải quan Hải Phòng và Công ty Hà Vinh biết và thực hiện.

 

Nơi  nhận
- Như trên
- Lưu văn thư, KTTT (4 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3380TCHQ-KTTT ngày 23/08/2005 ý kiến về đề nghị giải tỏa cưỡng chế của Công ty Hà Vinh do Bộ Tài Chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.426

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!