Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1207/BTC-CST năm 2014 thực hiện cơ chế, chính sách áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 1207/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 23/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1207/BTC-CST
V/v thực hiện cơ chế, chính sách áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh có khu kinh tế cửa khẩu

Bộ Tài chính nhận được công văn số 164/UBND-TM ngày 16/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, công văn số 07/2014/BC-HDNLB ngày 15/01/2014 của Hội doanh nghiệp Khu KTTM đặc biệt Lao Bảo và công văn số 724/TCHQ-GSQL ngày 20/1/2014 của Tổng cục Hải quan kiến nghị về việc giải quyết vướng mắc khi thực hiện Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK). Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Ngày 26/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với KKTCK, thay thế cho Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg , với hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2014.

- Ngày 06/01/2014 Bộ Tài chính có công văn số 198/BTC-CST gửi xin ý kiến một số Bộ liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh có KKTCK về dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg nêu trên.

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 9, Điều 81 và Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị:

1. Đối với những nội dung về cơ chế, chính sách tài chính đối với KKTCK đã được quy định rõ tại Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg thì thực hiện từ ngày 15/01/2014.

2. Đối với những nội dung giao Bộ Tài chính hướng dẫn thì thực hiện từ ngày Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.

3. Trong thời gian chưa có Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg thì thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản hiện hành mà nội dung hướng dẫn không trái với quy định tại Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg .

Theo đó, việc thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền Bộ Tài chính được giao tại Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg như sau:

- Về Danh mục hàng hóa không thực hiện thủ tục hải quan và danh mục hàng hóa kiểm tra trước khi hoàn thuế giá trị gia tăng nêu tại Điều 10 Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 116/2010/TT-BTC ngày 04/8/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 137/2009/TT-BTC ngày 03/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số Điều của Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu (riêng mặt hàng xe máy tiếp tục thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1487/VPCP-KTTH ngày 14/3/2011 của Văn phòng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 5694/BTC-CST ngày 04/5/2011) cho đến khi Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.

- Về Danh mục mặt hàng không bán miễn thuế cho khách thăm quan du lịch khu phi thuế quan bao gồm hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng hóa quản lý theo hạn ngạch thuế quan nêu tại điểm c khoản 5 Điều 20 Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg thực hiện từ ngày 15/01/2014 và được căn cứ theo các mặt hàng thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 14/11/2008 và các mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan quy định tại Thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 04/7/2012 của Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.

- Về Danh mục mặt hàng chịu thuế ngay khi nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu giao Bộ Tài chính hướng dẫn nêu tại điểm c khoản 5 Điều 20 Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg: Thì tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành cho đến khi Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành (không áp dụng theo dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg trong thời gian chưa có hiệu lực thi hành).

Bộ Tài chính xin thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh có KKTCK được biết và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh có KKTCK;
- Hội doanh nghiệp Khu KTTM đặc biệt Lao Bảo (thay trả lời);
- Vụ Pháp chế;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1207/BTC-CST năm 2014 thực hiện cơ chế, chính sách áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.788

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40