Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 9740/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý công sản Người ký: Phạm Đình Cường
Ngày ban hành: 23/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9740/BTC-QLCS
V/v: miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Thuỷ

Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) nhận được đơn thư đề ngày 22/6/2007 của Bà Nguyễn Thị Thủy kiến nghị về việc miễn giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sĩ; Về vấn đề này, Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai thì: “việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định của Pháp luật về ưu đãi người có công với Cách mạng”.

Việc quy định đổi tượng người có công với cách mạng được cải thiện nhà ở, mức hỗ trợ cụ thể cho các đối tượng này được quy định tại Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở. Tuy nhiên, khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 về ưu đãi người có công với cách mạng thì một số nội dung của Quyết định số 118/TTg ngày 27/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ không còn phù hợp. Về việc này, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/3/1996 nêu trên cho phù hợp với Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Do vậy, Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) trả lời để Bà được biết và đề nghị Bà liên hệ với Bộ Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể/.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ PC; TCT;
- Lưu: VT, QLCS.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
Phạm Đình Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9740 /BTC-QLCS về miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng của Cục Quản lý công sản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.490

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209