Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7778/TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 24/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7778/TC/TCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2005

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 7778/TC/TCT NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2005 VỀ THỦ TỤC NỘP KHOẢN THU TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY XSKT

Kính gửi:

- Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua một số đơn vị đề nghị hướng dẫn mẫu biểu kê khai, mẫu biểu quyết toán khoản thu tài chính của các Công ty xổ số kiến thiết và mục, tiểu mục nộp NSNN đối với khoản thu này. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại điểm 1, mục VI, phần B Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN.

- Căn cứ quy định tại điểm 3, điểm 4 Thông tư số 129/2003/TT-BTC ngày 23/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với thu nhập sau thuế của hoạt động xổ số kiến thiết.

Bộ Tài chính hướng dẫn việc kê khai, nộp phần thu nhập còn lại vào NSNN sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật định và phân phối lợi nhuận được quy định tại điểm 3 Thông tư số 129/2003/TT-BTC nêu trên (gọi tắt là thu nhập còn lại) của các Công ty xổ số kiến thiết như sau:

1. Bổ sung một số chỉ tiêu để tính thu nhập còn lại vào Tờ khai thuế TNDN, Tờ khai điều chỉnh thuế TNDN (Mẫu số 02A/TNDN, mẫu số 02B/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên) và mẫu tờ khai tự quyết toán thuế TNDN (mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 128/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính về mẫu tờ khai tự quyết toán thuế TNDN và hướng dẫn lập tờ khai tự quyết toán thuế TNDN) ban hành kèm theo công văn này. Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm kê khai tạm nộp, quyết toán phần thu nhập còn lại cùng với việc kê khai tạm nộp thuế TNDN và quyết toán thuế TNDN gửi cho cơ quan Thuế, Sở tài chính trực tiếp quản lý.

2. Việc nộp, quyết toán, hạch toán phần thu nhập còn lại của doanh nghiệp được thực hiện như quy định đối với việc nộp, quyết toán, hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Phần thu nhập còn lại được hạch toán vào Chương 018B, Loại 10, Khoản 04, mục 004, tiểu mục 01.

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty xổ số kiến thiết, Cục thuế các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

Trương Chí Trung

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7778/TC/TCT ngày 24/06/2005 của Bộ Tài chính về thủ tục nộp khoản thu tài chính của các công ty xổ số kiến thiết

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.798

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!