Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3558 TCT/DNNN ngày 28/10/2004 của Tổng cục thuế về việc nộp thuế GTGT, thuế TNDN và thuế môn bài

Số hiệu: 3558TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 28/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3558 TCT/DNNN
V/v nộp thuế GTGT, TNDN và thuế MB

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An

 

Trả lời công văn số 670/CT-TTr1 ngày 3/9/2004 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về việc nộp thuế môn bài của một số hạt duy tu, sửa chữa đường bộ hạch toán phụ thuộc Công ty, nộp giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động bán vật liệu thu hồi của một số cầu đã thanh lý của Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 487; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Về nộp thuế GTGT và thuế TNDN đối với bán vật liệu thu hồi của một số cầu đã thanh lý trong năm 2003:

a- Về nộp thuế GTGT:

Theo quy định tại Điểm 4, Mục II, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì: “phế liệu, phế phẩm được thu hồi để tái chế, sử dụng lại khi bán ra áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo thuế suất của mặt hàng đó”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 487 có bán vật liệu thu hồi của các cầu thanh lý thì Công ty phải kê khai và nộp thuế GTGT theo thuế suất quy định đối với mặt hàng đó.

b- Về nộp thuế TNDN:

Theo quy định tại Điểm 3, Mục IV, phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ- CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: đối với thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản đưa vào thu nhập chịu thuế là thu nhập ròng còn lại sau khi đã trừ giá trị (hay giá trị còn lại) của tài sản và các khoản chi phí liên quan đến chuyển nhượng, thanh lý.

Theo quy định nêu trên, trường hợp Công ty có nhượng bán số vật liệu thu hồi của các cầu đã thanh lý, sau khi trừ giá trị còn lại của tài sản và các khoản chi phí phát sinh trong quá trình thanh lý, chuyển nhượng, số tiền chênh lệch còn lại phải hạch toán vào thu nhập khác để nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

2- Về nộp thuế môn bài của một số hạt duy tu, sửa chữa đường bộ hạch toán phụ thuộc Công ty:

Theo quy định tại Điểm 1 Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài thì: đối tượng nộp thuế môn bài là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc công ty hoặc thuộc chi nhánh)... hạch toán phụ thuộc hoặc báo số được cấp giấy chứng nhận (đăng ký kinh doanh), có đăng ký nộp thuế và được cấp mã số thuế (loại 13 số).

Theo quy định nêu trên, trường hợp các hạt duy tu, sửa chữa đường bộ hạch toán phụ thuộc Công ty nếu có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế và cấp mã số thuế thì các hạt duy tu, sửa chữa đường bộ phải nộp thuế môn bài theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Nghệ An biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3558 TCT/DNNN ngày 28/10/2004 của Tổng cục thuế về việc nộp thuế GTGT, thuế TNDN và thuế môn bài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.069

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113