Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3446/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3446/TCT-PCCS
V/v: thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ khử trùng nông sản

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 1061CT/DNNN ngày 28/06/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Định về việc chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ khử trùng; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động khử trùng:

Căn cứ Điểm 2.17 và Điểm 3.27 Mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; thì:

- Dịch vụ khử trùng nông sản được xác định là để bảo quản hàng nông sản, thuộc diện chịu thuế GTGT 5%.

- Dịch vụ khử trùng khác (khử trùng mối…), thuộc diện chịu thuế 10%.

Các trường hợp Dịch vụ khử trùng khác (khử trùng mối…) đã kê khai thuế GTGT với mức thuế suất 5% phải điều chỉnh lại mức thuế GTGT 10% theo đúng quy định. Số thuế GTGT điều chỉnh tăng được thực hiện tại kỳ kê khai thuế tiếp theo của đơn vị kể từ ngày kiểm tra phát hiện.

2. Về việc điều chỉnh doanh thu đối với việc điều chỉnh tăng thuế GTGT:

Tại Mục I phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; quy định: “đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ là doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng”.

Theo quy định trên, đối với trường hợp doanh nghiệp có phát sinh số thuế GTGT phải điều chỉnh tăng do thay đổi mức thuế suất thuế GTGT từ 5% lên 10% không được điều chỉnh giảm doanh thu đã xuất hóa đơn. Trong trường hợp này doanh nghiệp chỉ được điều chỉnh lại hóa đơn bán hàng với bên mua để điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, thuế đầu vào theo quy định tại Điểm 5.9 Mục IV phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003.

3. Xử lý vi phạm:

Trường hợp của Chi nhánh Công ty cổ phần khử trùng-giám định Việt nam có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, sẽ bị xử phạt theo quy định tại Thông tư 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Định được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS(2b
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3446/TCT-PCCS ngày 10/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.544

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!