Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2910TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 30/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2910 TCT/NV5
V/v Xử lý thu hồi thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2001

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tiền Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 039/2001/CVKT ngày 31/5/2001 của Công ty chế biến gạo Việt Nguyên kiến nghị việc Cục thuế Tiền Giang thực hiện thu hồi thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ theo Quyết định số 114/QĐ-CT ngày 2/5/2001 của Cục thuế đối với số lúa Công ty mua của nông dân nhưng địa chỉ của người bán lúa không rõ ràng và diện tích canh tác không phù hợp, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998, Thông tư 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/1998, Thông tư số 106/1999/TT-BTC ngày 30/8/1999 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty chế biến gạo Việt Nguyên thực hiện thu mua lúa của các hộ nông dân trực tiếp sản xuất lúa không có hóa đơn theo chế độ quy định nhưng có lập bảng kê hàng hóa mua vào theo mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo các Thông tư nói trên, bảng kê ghi rõ tên, địa chỉ người bán hàng, loại hàng, số lượng, giá thanh toán đúng với các chứng từ chi trả tiền... được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ đối với từng thời điểm quy định (kể cả trường hợp diện tích lúa không phù hợp với sản lượng lúa khi bán nhưng người trực tiếp sản xuất lúa bán cho Công ty có địa chỉ phù hợp với bảng kê đã kê khai khi thu mua).

Đối với các trường hợp địa chỉ của người bán lúa đã được kê trong bảng kê nhưng khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện địa chỉ của người bán lúa không phù hợp với bảng kê đã kê khai thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (quy định tại điểm 5, mục II Thông tư số 106/1999/TT-BTC nêu trên).

Trường hợp mua lúa của các đối tượng khác thực hiện việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hướng dẫn tại Thông tư số 106/1999/TT-BTC ngày 30/8/1999 (đối với thời điểm 1/9/1999 đến 31/12/2000) và Thông tư 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính (đối với thời điểm từ ngày 1/1/2001).

Tổng cục đề nghị Cục thuế Tiền Giang thực hiện kiểm tra, hướng dẫn Công ty chế biến gạo Việt Nguyên thực hiện việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với lúa mua trực tiếp của nông dân theo đúng quy định.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Chí Trung

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2910TCT/NV5 ngày 30/07/2001 về việc xử lý thu hồi thuế giá trị gia tăng đầu vào đã khấu trừ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.281

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!