Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2717/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT đối với 04 máy móc nhập khẩu

Số hiệu: 2717/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 01/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2717/TCT-PCCS
V/v: Thủ tục xin miễn thuế GTGT   

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần ống thủy khí Việt Nam

Trả lời công văn số 03/2006/VINADUCT ngày 14/07/2006 của Công ty cổ phần ống thủy khí Việt Nam về thuế suất thuế GTGT đối với 04 máy móc nhập khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 4 Mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định: "Thiết bị, máy móc, vật tư, phương tiện vận tải thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp" thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT:

Căn cứ quy định trên, trường hơp máy cắt Plasma, máy tạo ống xoắn, máy hàn sticher, máy gấp mí do Công ty cổ phần ống thủy khí Việt Nam nhập khẩu, không nằm trong Danh Mục máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 214/1999/QĐ-BKH ngày 26/4/1999 và số 704/2003/QĐ-BKH ngày 18/9/2003 để tạo tài sản cố định cho Công ty thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần ống thủy khí Việt Nam biết, xuất trình hồ sơ có liên quan với cơ quan Hải quan cửa khẩu nơi nhập khẩu 04 máy móc trên để được giải quyết theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP Hà Nội
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2717/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT đối với 04 máy móc nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.377

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182