Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2481TCT/TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 26/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2481 TCT/TNCN
V/v: Trả lời thuế TNCN đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2005

Kính gửi

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh
(Địa chỉ: 26, Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. HCM)

Trả lời công văn số 1162/2005/BM-TCKT ngày 12/5/2005 của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (TCT CP Bảo Minh) về việc vướng mắc khi thực hiện chính sách thuế thu nhập đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ mục III, Thông tư 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, công văn số 13692 TC/TCT ngày 23/11/2004 của Bộ Tài chính về việc xác định thuế thu nhập của các cá nhân làm đại lý; Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Thông tư 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 128/2003/TT-BTC , thì:

1. Đối với khoản tiền chi hỗ trợ (như chi phí quản lý các đại lý con, chi phí triển khai nghiệp vụ, thu hút khách hàng…) ngoài số hoa hồng được hưởng theo quy định của Nhà nước mà Tổng công ty CP Bảo Minh chi trả cho các đại lý bảo hiểm ổn định (không xác định thời hạn) sẽ được tổng hợp vào thu nhập chịu thuế và thực hiện khấu trừ theo Biểu thuế lũy tiến từng phần để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Trường hợp cá nhân ký hợp đồng đại lý bảo hiểm với Tổng công ty CP Bảo Minh nhưng có thu nhập ổn định ở nơi khác hoặc ký đại lý bảo hiểm với nhiều cơ sở giao đại lý thì Tổng công ty CP Bảo Minh thực hiện tạm khấu trừ thuế 10% trên tổng thu nhập chịu thuế đối với các khoản chi trả thu nhập (kể cả khoản tiền nhận chi hỗ trợ từ Tổng công ty CP Bảo Minh) cho cá nhân từ 500.000 đồng/lần trở lên. Khi chi trả thu nhập, Tổng công ty CP Bảo Minh có trách nhiệm khấu trừ thuế và cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân để làm căn cứ kê khai, tổng hợp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm theo hướng dẫn tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC .

2. Trường hợp Tổng công ty CP Bảo Minh ký hợp đồng với tổng đại lý bảo hiểm là cá nhân không có đăng ký kinh doanh và dưới tổng đại lý có các đại lý con thì khi chi trả thu nhập cho tổng đại lý, Tổng công ty CP Bảo Minh có trách nhiệm khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trên tổng thu nhập và cấp Chứng từ khấu trừ thuế cho tổng đại lý và các đại lý con theo quy định tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 trên cơ sở kê khai danh sách, thu nhập được chi trả cho từng đại lý con có chữ ký xác nhận của từng cá nhân đại lý con. Tổng công ty CP Bảo Minh phải chịu trách nhiệm về danh sách kê khai, thu nhập chi trả cho tổng đại lý và các đại lý con trước cơ quan thuế và cơ quan pháp luật của Nhà nước.

Trường hợp tổng đại lý bảo hiểm của Tổng công ty CP Bảo Minh có đăng ký kinh doanh, thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ thì thực hiện đăng ký kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế địa phương nơi kinh doanh theo các văn bản hướng dẫn hiện hành về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nếu Tổng đại lý bảo hiểm có đăng ký kinh doanh nhưng không thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ làm dịch vụ đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng thì phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoa hồng đại lý được hưởng. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong trường hợp này được xác định theo mức ấn định là 5% tính trên hoa hồng (bao gồm cả các khoản nhận chi hỗ trợ từ Tổng công ty CP Bảo Minh) mà tổng đại lý được hưởng. Tổng công ty CP Bảo Minh có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp vào số tiền hoa hồng phải trả cho tổng đại lý và nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Trong trường hợp này, nếu tổng đại lý chi trả tiếp tiền hoa hồng đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp cho đại lý con thì đại lý con sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp nữa, nếu có chứng từ chứng minh khoản thu nhập này đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW.
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2481TCT/TNCN ngày 26/07/2005 về việc trả lời chính sách thuế thu nhập đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm do Tổng cục thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.995

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!