Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2153/TCT-PCCS về việc tính chi phí hợp lý đối với chi phí giao khoán do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2153/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 2153/TCT-PCCS
V/v: chi phí thuê ngoài

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 207/CT-TTr ngày 29/3/2007 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về tính chi phí hợp lý đối với chi phí giao khoán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 5.8 mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi phí hợp lý liên quan đến thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế được xác định như sau: “Chi phí dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có chứng từ, hóa đơn theo chế độ quy định”.

Công ty CP xây dựng Tây Ninh hoạt động trong lĩnh vực khảo sát thiết kế xây dựng, Công ty ký hợp đồng giao khoán cho nhân viên của Công ty để thực hiện công việc khảo sát thiết kế cho chủ đầu tư. Quỹ tiền lương của Công ty không tính đến tiền lương của nhân viên được giao khoán công việc khảo sát thiết kế. Do vậy, công việc khảo sát thiết kế Công ty giao cho các nhân viên được coi là dịch vụ thuê ngoài. Nếu khoản chi phí Công ty trả cho nhân viên phù hợp với hợp đồng giao khoán, có chứng từ thanh toán đúng quy định thì được hạch toán vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về nghĩa vụ nộp thuế đối với các cá nhân được giao khoán; cá nhân ký hợp đồng với Công ty để thực hiện dịch vụ khảo sát thiết kế phải nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/1/2002 và Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính.

Tại điểm 3.3.1.1. mục III Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn kê khai nộp thuế đối với cơ quan chi trả thu nhập như sau:

“Thực hiện khấu trừ thuế 10% trên tổng thu nhập đối với các khoản chi trả cho cá nhân có thu nhập từ 500.000đồng/lần trở lên mà khoản thu nhập này có được từ các hoạt động đại lý hưởng hoa hồng, môi giới (kể cả tiền lương); tiền nhuận bút, tiền giảng dạy; tiền bản quyền sử dụng sáng chế, nhãn hiệu, tác phẩm, tiền thù lao do tham gia dự án, hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ tin học, dịch vụ tư vấn, thiết kế, kiến trúc, đào tạo, hoạt động biểu diễn, hoạt động thể dục thể thao và các khoản tiền chi trả thuộc diện chịu thuế khác”.

Tại công văn số 6170/BTC-TCT ngày 17/5/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại nguồn như sau: “Bộ Tài chính đồng ý đối với các đơn vị chi trả thu nhập chưa thực hiện khấu trừ thuế 10% trên tổng thu nhập thì chi xử lý truy thu thuế TNCN đối với các khoản cá nhân nhận được kể từ ngày Thông tư số 81/2004/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành (tức từ ngày 12/9/2004 trở đi)”.

Căn cứ các quy định nêu trên thì Công ty CP xây dựng Tây Ninh thực hiện khấu trừ thuế 10% trên tổng thu nhập đối với các khoản chi trả cho cá nhân có thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên đối với 1 hợp đồng giao việc để nộp thay cho các cá nhân đó đối với các khoản tiền thanh toán kể từ ngày 12/9/2004 là ngày Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính có hiệu lực. Trước thời gian đó, nếu Công ty đã thực hiện khấu trừ thuế của các cá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/1/2002 của Bộ Tài chính và đã nộp vào ngân sách thì không điều chỉnh lại, nếu Công ty chưa thực hiện khấu trừ thuế để nộp vào ngân sách thì không bị truy thu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2153/TCT-PCCS về việc tính chi phí hợp lý đối với chi phí giao khoán do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.950
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116