Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2005TCT/PCCS về việc xác định chi phí khi tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2005TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 2005TCT/PCCS
V/v: Xác định chi phí khi tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 3000/CT-THDT ngày 17/05/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc xác định chi phí khi tính thuế thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 7, Phần Đ Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định cơ quan thuế có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm như sau:

“7. Ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh trong các trường hợp sau:

7.1- Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.

7.2- Không kê khai hoặc kê khai không đúng căn cứ để tính thuế hoặc không chứng minh được các căn cứ đã ghi trong tờ khai thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế.”

Căn cứ vào quy định nêu trên, khi kê khai tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất và công trình trên đất cho các hộ dân. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tuyền Phong đã kê khai các Khoản chi phí về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đất cho các hộ dân như chi phí làm đường vào khu đất, đường nội bộ, mương thoát nước, giếng nước…; các chi phí này thực tế có phát sinh nhưng không có hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo quy định nguyên nhân do thời gian đầu tư kéo dài nên không lưu giữ đầy đủ, một phần hồ sơ lưu bị cháy thì Cục thuế xem xét ấn định chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo giá xây dựng tại thời Điểm xây dựng, sau đó trừ đi chi phí khấu hao (nếu có) của các công trình đã được tính vào chi phí hợp lý để xác định chi phí tính thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2005TCT/PCCS về việc xác định chi phí khi tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.966
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196