Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4060/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4060/TCT-TS
V/v: thông báo thuế thu nhập hoạt động
chuyển quyền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 3343/ CT. THDT ngày 17/10/2005 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc mẫu tờ thông báo nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1, Mục I và Điểm 2.3, Mục II Thông tư liên bộ Tài chính, Tài nguyên và Môi trường số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính thì tờ khai và thông báo nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất thực hiện theo mẫu ban hành tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, trường hợp tổ chức kinh doanh không phát sinh thường xuyên thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất phải thực hiện kê khai thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất theo mẫu 02C/TNDN và cơ quan Thuế ra thông báo nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất theo mẫu số 02D/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 128/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Long An biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4060/TCT-TS ngày 09/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc mẫu tờ thông báo nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.618

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!