Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2347TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 02/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2347 TCT/DNK
V/v thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi:

Ông Nguyễn Xuân Bình
(Đ/c: P6 nhà C1 Trung Tự - Đồng Đa - Hà Nội)

Trả lời đơn thư ngày 25 tháng 6 năm 2004 của Ông Nguyễn Xuân Bình về việc tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến trả lời như sau:

- Tại Điểm , Mục IV, Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TNDN, quy định: Đối với trường hợp doanh thu để tính thu nhập chịu thuế bao gồm cả công trình kiến trúc trên đất thì chi phí được xác định bao gồm cả giá trị công trình kiến trúc trên đất.

Theo quy định trên, trường hợp công ty nhượng bán nhà (TSCĐ) nhưng không tách riêng được giá trị nhà trên đất thì khi xác định doanh thu, chi phí để tính thu nhập chịu thuế GTGT phải tính cả giá trị nhà trên đất, cụ thể đối với trường hợp của ông hỏi thì do khi bán và mua nhà công ty không tách riêng được giá trị nhà trên đất do đó doanh thu để tính TNDN là tổng số tiền thu được trừ (-) thuế GTGT; chi phí là giá trị mua vào được ghi trên chứng từ hợp pháp trừ (-) thuế GTGT (nếu có) trừ (-) khấu hao TSCĐ đã trích.

- Về chuyển lỗ: Theo quy định tại Mục VII, Phần C, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 thì hoạt động chuyển quyền sử dụng đất bị lỗ thì công ty được chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất của các năm sau theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Ông biết.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2347 TCT/DNK ngày 02/08/2004 của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.345

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!