Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1668TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 01/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1668TCT/PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 119/CT-THDT ngày 6/1/2005 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc giải đáp một số vướng mắc trong chính sáh thuế thu nhập doanh nghiệp và sử dụng hóa đơn chứng từ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Miễn, giảm thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh có chứng khoán niêm yết lần đầu

Các cơ sở kinh doanh đang trong thời gian miễn, giảm thuế TNDN theo quy định của Luật Thuế TNDN hoặc Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) nếu có chứng khoán được niêm yết lần đầu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán thì miễn, giảm thuế TNDN theo nguyên tắc tại Tiết c Điểm 2, Mục II Thông tư 74/2000/TT-BTC ngày 19/7/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 39/2000/QĐ-TTg ngày 27/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ quy định tạm thời ưu đãi về thuế đối với họat động chứng khoán.

2. Về việc xử lý đối với hóa đơn mua hàng của doanh nghiệp bỏ trốn

Tổng cục Thuế đã có công văn số 2810 TCT/CS ngày 1/8/2003; công văn số 824 TCT/PCCS ngày 24/3/2004 hướng dẫn việc xử lý đối với hóa đơn mua hàng của doanh nghiệp bỏ trốn.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ vào nội dung hai công văn nêu trên để xử lý dứt điểm vấn đề này.

3. Trường hợp bán nhiều mặt hàng, xuất hóa đơn cùng một giá

Tại Điểm 6, Mục V, Phần D Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Cơ quan thếu có quyền xác định lại giá mua, giá bán theo giá thị trường trong nước và ngoài nước, chi phí, thu nhập chịu thuế và các yếu tố khác đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu phát hiện giá mua, giá bán, chi phí kinh doanh, thu nhập chịu thuế và các yếu tố khác của cơ sở kinh doanh không đúng với giá cả thị trường và các chi phí thực tế phát sinh” và tại Điểm 1d, Mục IV, Phần B Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế cũng đã quy định cụ thể mức xử phạt đối với việc ghi giá bán trên hóa đơn thấp hơn từ 20% trở lên so với giá trung bình của hàng hóa, dịch vụ cùng loại trên thị trường địa phương nơi bán hàng.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên Cục Thuế có quyền xác định lại giá hàng theo giá thị trường cho từng mặt hàng và xử phạt vi phạm hành chính, nếu giá trị trên hóa đơn thấp hơn 20% trở lên so với giá trung bình của hàng hóa dịch vụ cùng loại trên thị trường địa phương thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

4. Xuất hóa đơn đối với doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp thu tiền trước của khách hàng

Tại Điểm 5.12, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Cơ sở xây dựng có công trình xây dựng, lắp đặt mà thời gian thực hiện dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao phải lập hóa đơn thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, việc lập hóa đơn đối với các công trình xây dựng, lắp đặt phải được thực hiện theo tiến độ hoặc khối lượng công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao trên cơ sở hợp đồng kinh tế được ký giữa hai bên.

Trường hợp bên mua ứng trước một khoản tiền giao cho bên bán thì trong trường hợp này, bên bán không phải lập háo đơn mà sử dụng chứng itừ thu tiền để xác nhận số tiền đã thu của khách hàng. Sau khi công trình hoặc hạng mục công trình hoàn thành bàn giao (có biên bản bàn giao), bên bán mới phải lập hóa đơn thanh toán khối lượng công trình hoàn thành bàn giao.

5. Việc sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với khoản chi thưởng khuyến mại.

- Đối với việc khuyến mại bằng hiện vật: Căn cứ theo hướng dẫn tại Điểm 5.4, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì đối với sản phẩm, hàng hóa xuất để khuyến mại, quảng cáo phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, Cơ sở lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo không thu tiền. Đối với hóa đơn GTGT gạch bỏ đóng thuế suất và tiền thuế GTGT, chi ghi đồng giá thanh toán là giá trị của hàng hóa.

- Đối với việc chi thưởng khuyến mại bằng tiền thì đơn vị phải căn cứ vào hợp đồng khuyến mại cho khách hàng được ký giữa hai bên, quy chế kinh doanh của doanh nghiệp về chính sách khuyến mại và lập chứng từ chi tiền ghi rõ là khỏan chi thường khuyến mại. Chứng từ chi này phải có đầy đủ chữ ký của các bên, người duyệt chi chịu trách nhiệm thì khoản chi này được hạch toán vào chi phí hợp lý theo mức khống chế theo quy định tại Điểm 11, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP(HC), PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1668 TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc giải đáp một số vướng mắc trong chính sáh thuế thu nhập doanh nghiệp và sử dụng hóa đơn chứng từ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.769

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!