Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1560/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Số hiệu: 1560/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1560/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bạc Liêu

 

Trả lời công văn số 411/CT-THDT ngày 29/3/2007 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc xin ý kiến triển khai biện pháp quản lý thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về đề nghị thực hiện đánh số thứ tự và đóng dấu cơ quan thuế quản lý trên bảng kê mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 10375/TCT-PCCS ngày 18/8/2005 về việc thu hồi toàn bộ hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thuỷ sản còn tồn tại các đơn vị.

Từ ngày 01/10/2005 các cơ sở kinh doanh thu mua hàng hoá là sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản của người trực tiếp sản xuất bán ra được lập trên “Bảng kê thu mua hàng hoá mua vào không có hoá đơn” theo mẫu số 04/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính) để được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN theo quy định tại điểm 2, mục III, phần B Thông tư 128/2003/TT-BTC , ngày 22/12/2003 và điểm 9.1 Thông tư 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp mua thực phẩm, hàng hoá của cá nhân không kinh doanh, không có hoá đơn thì doanh nghiệp được lập bảng kê 04/GTGT. Doanh nghiệp tự lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của các nội dung ghi trên bảng kê. Trường hợp doanh nghiệp có hành vi khai man các nội dung trên bảng kê 04/GTGT dẫn đến trốn thuế thì bị xử phạt đối với hành vi trốn thuế theo quy định tại Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu thực hiện theo đúng quy định thiện hành.

2/ Tại điểm 1, mục VI, phần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2003 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng quản lý hoá đơn có quy định:

“1.1 - Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ phải lập hoá đơn theo quy định và giao cho khách hàng.

1.2 - Thời điểm lập hoá đơn: Hoá đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định. Khi lập hoá đơn, bên bán phải phản ảnh đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu in sẵn trên mẫu hoá đơn, gạch chéo phần bỏ trống (nếu có) từ trái qua phải”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp cơ sở thu mua hàng thuỷ sản không phải là trạm thu mua thuộc Nhà máy chế biến thì không được sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính phát hành khi vận chuyển hàng hoá đến Nhà máy chế biến mà phải lập hoá đơn theo quy định khi giao hàng hoá cho khách hàng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu được biết và thực hiện.

 

 
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

  

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1560/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.344
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122