Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1476TCT/ĐTNN về việc thuế đối với chi phí quảng cáo tiếp thị do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1476TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 18/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1476TCT/ĐTNN
V/v: Chi phí quảng cáo tiếp thị

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam.

Trả lời công văn số 220405-1 ngày 22/4/2005 của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam (LG Việt Nam) về vấn đề thuế đối với chi phí quảng cáo tiếp thị, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính, trường hợp LG Việt Nam ký hợp đồng hợp tác với Công ty LG Electronics Korea ở Hàn Quốc (LG Korea) hoặc với LG Electronics khác ở nước ngoài (LG khác) để KG Korea và LG khác thuê Công ty quảng cáo thực hiện quảng cáo cho sản phẩm LG Việt Nam tại Hàn Quốc hoặc tại nước ngoài thì:

- Các khoản chi phí quảng cáo trả cho LG Korea và LG khác để thanh toán cho Công ty quảng cáo tại Hàn Quốc hoặc nước ngoài được hạch toán vào chi phí quảng cáo, tiếp thị … và các chi phí khác theo mức khống chế là 10% tổng số các khoản chi phí hợp lý với điều kiện sản phẩm của LG Việt Nam có bán tại thị trường Hàn Quốc hoặc nước ngoài đó. LG Việt Nam có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hợp đồng và hồ sơ có liên quan tới việc thực hiện thuê quảng cáo ở nước ngoài khi cơ quan thuế yêu cầu.

- Khi thanh toán phí quảng cáo cho LG Korea hoặc KG khác, LG Việt Nam phải thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp NSNN thay cho LG Korea hoặc LG khác theo qui định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế Hưng Yên
- Lưu VP (HC), ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1476TCT/ĐTNN về việc thuế đối với chi phí quảng cáo tiếp thị do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.346
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112