Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1217 TCT/DNNN ngày 26/04/2004 của Tổng cục Thuế về việc hoá đơn đối với dịch vụ cho thuê tài chính

Số hiệu: 1217TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 26/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1217 TCT/DNNN
V/v hoá đơn đối với dịch vụ cho thuê tài chính

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty cho thuê tài chính
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

 

Trả lời công văn số 0039/CV-CTTC ngày 03 tháng 3 năm 2004 của Chi nhánh Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn cách lập hoá đơn GTGT đối với dịch vụ cho thuê tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 5.16, Mục IV, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn: “Đối với dịch vụ cho thuê tài chính, tài sản cho thuê thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì cơ sở cho thuê tài chính phải lập hoá đơn theo mẫu số 13/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này. Hoá đơn do các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê tài chính tự in và đăng ký sử dụng với Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế)”. Tại mẫu số 13/GTGT có chỉ tiêu 2 “số tiền thuê” và chỉ tiêu 5 “tổng cộng tiền thanh toán”.

Căn cứ hướng dẫn trên, thì phần lãi thuê khách hàng thanh toán phải thể hiện trên hoá đơn dịch vụ cho thuê tài chính. Chỉ tiêu số tiền thuê ghi trên hoá đơn bao gồm: lãi thuê và giá trị tài sản cho thuê (chưa có thuế GTGT).

Để thể hiện cụ thể dòng lãi thuê (phí thuê) trên hoá đơn, Chi nhánh có thể thêm một dòng cụ thể giải thích thêm chỉ tiêu 2 “số tiền thuê”, trong đó: lãi thuê (phí thuê); trước khi thay đổi mẫu hoá đơn, phải đăng ký lại với cơ quan Thuế theo quy định tại Điểm 2.1, Mục V, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam được biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1217 TCT/DNNN ngày 26/04/2004 của Tổng cục Thuế về việc hoá đơn đối với dịch vụ cho thuê tài chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.620
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33