Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1852/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 07/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 1852/BXD-KTTC
V/v: Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD

Hà nội, ngày 07 tháng 09 năm 2006

Kính gửi : Công ty Cổ phần Xây Dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh

Trả lời văn bản số 67/CT-KTKH ngày 22/8/2006 của Công ty Cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn lập dự toán khi áp dụng Thông tư số 16/2005/TT-BXD , Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Điểm 4 mục III Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng đã qui định : “Các công trình, hạng mục công trình đang thi công dở dang thì khối lượng xây dựng thực hiện từ 1/10/2005 được áp dụng điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng theo qui định tại Thông tư này. Trường hợp khối lượng xây dựng thực hiện từ 1/10/2005 nhưng trong hợp đồng các bên đã thoả thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện, Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng thương thảo bổ sung hợp đồng để bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo qui định”.

Như vậy, đối với công trình “Trụ sở làm việc Cục thuế tỉnh Sơn la” có khối lượng thi công dở dang thực hiện sau ngày 1/10/2005 với hình thức hợp đồng là “hợp đồng trọn gói” và trong hợp đồng đã cam kết quá trình thi công nếu có thay đổi, phát sinh công việc không có trong thiết kế thì giá trị phát sinh sẽ được hai bên điều chỉnh giá trị hợp đồng cho phù hợp với qui định trong hồ sơ mời thầu đã duyệt, thì được điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng. Việc tổng hợp kinh phí dự toán chi phí xây dựng công trình theo Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 của Bộ Xây dựng hay điều chỉnh theo Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 1/4/2005 của Bộ Xây dựng là do người quyết định đầu tư xem xét, quyết định (hướng dẫn cụ thể trong Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 6/5/2005 của Bộ Xây dựng).

Công ty Cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo qui định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Sơn la;
- Lưu VP,Vụ KTTC(Th5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1852/BXD-KTTC ngày 07/09/2006 của Bộ Xạy dựng về việc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.428

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!