Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14056/BTC-HCSN năm 2013 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn thu tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 14056/BTC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Thị Thuý Hằng
Ngày ban hành: 21/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14056/BTC-HCSN
V/v: hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn thu tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên

Trả lời công văn số 527/STC-HCSN ngày 25/9/2013 của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên đề nghị hướng dẫn việc quản lý sử dụng nguồn thu từ việc Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội nhận hợp đồng với các cơ sở sản xuất kinh doanh cho các đối tượng đang cai nghiện ma túy tại Trung tâm thực hiện gia công hàng hóa; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 61/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, ngươi tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh:

- Kinh phí bảo đảm cho việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh được huy động từ các nguồn, trong đó có nguồn thu từ kết quả lao động sản xuất.

- Cơ chế tài chính của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Vì vậy trường hợp Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh (hoặc cơ quan được ủy quyền) ra quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, việc quản lý và sử dụng nguồn thu từ kết quả lao động sản xuất phát sinh tại Trung tâm được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập- Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC .

2. Theo quy định tại Điều 32 và Điều 47 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ: Đối tượng đang cai nghiện ma túy tại Trung tâm tham gia lao động sản xuất được hưởng tiền công lao động theo định mức lao động và kết quả công việc hoàn thành. Tiền công lao động được dùng để cải thiện đời sống và sinh hoạt, số tiền còn lại được Trung tâm đại diện gửi vào quỹ tiết kiệm. Khi đối tượng chấp hành xong quyết định hoặc hết thời hạn chữa trị (đối với người tự nguyện) thì được nhận lại số tiền đã gửi tiết kiệm.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính để Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ LĐTBXH;
- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Vụ HCSN

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thị Thúy Hằng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14056/BTC-HCSN năm 2013 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn thu tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.451

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172