Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 840/TCT-PCCS xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 840/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 27/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 840/TCT-PCCS
V/v xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 47/CT-TTr ngày 11/1/2007 của Cục thuế tỉnh Phú Yên về việc xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 1b, Điều 9, Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn có quy định: “Khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ, đúng theo các chỉ tiêu in sẵn trên hóa đơn, những chỉ tiêu không sử dụng gạch bỏ. Nội dung ghi một lần trên các liên hóa đơn cùng số phải giống nhau.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty vật tư tổng hợp Phú Yên xuất bán xăng dầu cho khách hàng nhưng ghi chỉ tiêu “Họ tên người mua hàng, địa chỉ, tên đơn vị” khác nhau giữa liên 1 và liên 2 thì các hóa đơn nêu trên cơ quan thuế xử phạt như sau:

- Đối với người bán: Bị xử phạt theo quy định tại tiết c, điểm 3, điều 7 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 của Chính phủ về xử pnạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Trường hợp việc lập hóa đơn không giống nhau về chỉ tiêu “Họ tên người mua hàng, địa chỉ, tên đơn vị” giữa liên 1 và liên 2 nêu trên dẫn đến trốn thuế thì bị xử phạt đối với hành vi trốn thuế theo quy định tại Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế mà không bị xử phạt theo quy định tại tiết c, điểm 3, điều 7 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP nêu trên.

- Đối với người mua: Các hóa đơn nêu trên không được kê khai để tính khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT, không được tính vào chi phí khi tính thuế. Trường hợp đã thanh toán thì phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã thanh toán, đã khấu trừ, đã hoàn, đã tính vào chi phí để tính thuế.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Phú Yên tiến hành kiểm tra đối chiếu, xác minh để làm rõ đối tuợng mua hàng thực tế, tình hình kê khai nộp thuế GTGT của Công ty vật tư tổng hợp Phú Yên để có biện pháp xử lý cụ thể.

2. Về thu hồi hóa đơn không đúng quy định: Tại điểm 4, Điều 18 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn đối với hóa đơn không do cơ quan thuế cung cấp cho đơn vị, trường hợp đơn vị sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp mà vi phạm các quy định thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của điểm 4 Điều 18 nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế tỉnh Phú Yên được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 840/TCT-PCCS ngày 27/02/2007 xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.958

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248