Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4064/TCT-CS về gia hạn nộp thuế theo Thông tư 83/2012/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4064/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 15/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4064/TCT-CS
V/v gia hạn nộp thuế theo Thông tư số 83/2012/TT-BTC .

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục Thuế đề nghị giải đáp vướng mắc chung về gia hạn nộp thuế theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có hướng dẫn như sau:

1. Gia hạn nộp thuế TNDN:

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường hướng dẫn doanh nghiệp được gia hạn trên số thuế nợ như sau:

a. Doanh nghiệp thuộc trường hợp gia hạn quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 83/2012/TT-BTC được gia hạn 09 tháng (tính từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/09/2012) đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2010 trở về trước mà đến ngày 10/5/2012 doanh nghiệp chưa nộp Ngân sách Nhà nước (số thuế TNDN của các doanh nghiệp đang còn nợ chưa nộp từ năm 2010 trở về trước). Không tính phạt chậm nộp trong thời gian được gia hạn nộp thuế (từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/09/2012).

b. Doanh nghiệp thuộc trường hợp gia hạn quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 83/2012/TT-BTC được gia hạn 09 tháng (tính từ ngày 01/04/2012 đến ngày 31/12/2012) đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 mà doanh nghiệp chưa nộp Ngân sách Nhà nước của doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất, vận tải đường thủy (bao gồm cả vận tải thủy nội địa và vận tải biển), sản xuất thép, xi măng (trừ doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong lĩnh vực này); Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Không tính phạt chậm nộp trong thời gian được gia hạn nộp thuế (từ ngày 01/04/2012 đến ngày 31/12/2012).

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư 83/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 23/05/2012, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

(1). Trường hợp doanh nghiệp được cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra phát hiện số thuế TNDN phải nộp của năm 2010 trở về trước hoặc số thuế TNDN phải nộp của năm 2011 lớn hơn so với số thuế doanh nghiệp tự kê khai hoặc chưa kê khai nếu cơ quan thuế đã ra Quyết định truy thu, phạt nộp chậm trước ngày 23/5/2012 và doanh nghiệp đã thực hiện nộp đủ số tiền thuế truy thu, phạt chậm nộp vào NSNN thì cơ quan thuế không thực hiện điều chỉnh lại Quyết định truy thu, phạt chậm nộp.

(2). Trường hợp cơ quan thuế đã ra Quyết định truy thu, phạt nộp chậm trước ngày 23/5/2012 hoặc sau ngày 23/5/2012 và doanh nghiệp chưa thực hiện nộp số tiền thuế truy thu, phạt chậm nộp vào NSNN thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh lại Quyết định truy thu, phạt chậm nộp và Thông báo lại số tiền phạt chậm nộp. Cách xử lý cụ thể như sau:

- Trước ngày 01/10/2012, doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra phát hiện số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2010 trở về trước theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 83/2012/TT-BTC lớn hơn so với số thuế doanh nghiệp tự kê khai hoặc chưa kê khai thì doanh nghiệp được gia hạn số thuế thu nhập doanh nghiệp phát hiện tăng thêm đến hết ngày 30/09/2012 và không tính phạt chậm nộp (0,05%/ngày) trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/09/2012 nhưng doanh nghiệp bị xử phạt 10% số tiền thuế thiếu đối với hành vi khai sai.

- Trước ngày 01/01/2013, doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra phát hiện số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2011 theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 83/2012/TT-BTC lớn hơn so với số thuế doanh nghiệp tự kê khai hoặc chưa kê khai thì doanh nghiệp được gia hạn số thuế thu nhập doanh nghiệp phát hiện tăng thêm đến hết ngày 31/12/2012 và không tính phạt chậm nộp (0,05%/ngày) trong khoảng thời gian từ ngày 01/04/2012 đến hết ngày 31/12/2012 nhưng doanh nghiệp bị xử phạt 10% số tiền thuế thiếu đối với hành vi khai sai.

2. Gia hạn nộp thuế GTGT:

Ngày 17/8/2012, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2950/TCT-CS trả lời một số Cục Thuế vướng mắc thực hiện gia hạn nộp thuế GTGT theo Thông tư 83/2012/TT-BTC (bản phôtô đính kèm).

Đề nghị Cục Thuế căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật và điều kiện thực tế của đơn vị để hướng dẫn đơn vị theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4064/TCT-CS về gia hạn nộp thuế theo Thông tư 83/2012/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.790

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101