Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12103/BTC-TCHQ về gia hạn nộp thuế do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 12103/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 07/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12103/BTC-TCHQ
V/v gia hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
- Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam;
(Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, Hưng Yên)

 

Trả lời công văn số 398/CV-ĐT ngày 30/7/2012 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam về việc nộp tiền thuế còn nợ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 22/5/2012, Bộ Tài chính đã có công văn số 6836/BTC-TCHQ hướng dẫn việc thực hiện về trị giá tính thuế và nợ thuế mặt hàng xe 2 bánh gắn máy SH của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam. Do đó, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam thực hiện bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tín dụng đến ngày 30/11/2012 cho toàn bộ số tiền nợ thuế cũ của số xe SH đã nhập khẩu mà công ty còn nợ trước đây, bảo đảm đến 30/11/2012 Công ty phải nộp hết số tiền thuế cũ còn nợ đồng thời công ty có văn bản cam kết đến 30/11/2012 Công ty phải nộp hết số tiền thuế cũ này. Đối với số xe máy SH chưa được thông quan, Công ty phải nộp đủ thuế trước khi nhận hàng hoặc phải có bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tín dụng. Trường hợp Công ty không nộp thuế theo đúng cam kết thì phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định tại Điều 93 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12103/BTC-TCHQ về gia hạn nộp thuế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.749
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93