Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11947/BTC-TCHQ về gia hạn nộp thuế do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11947/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 05/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11947/BTC-TCHQ
V/v gia hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 1381/UBND-KTTH ngày 23/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc xin gia hạn nộp thuế VAT nhập khẩu hàng hóa của Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 49 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; khoản 15 Điều 1 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007; Điều 133 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì: trường hợp đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên không thuộc đối tượng gia hạn thời hạn nộp thuế.

Để đảm bảo lắp đặt thiết bị đúng tiến độ, phát huy hiệu quả của Dự án, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo cho Ban Quản lý Dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên” khẩn trương nộp thuế cho lô hàng trên vào ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (để phối hợp);
- Vụ Chính sách thuế (để phối hợp);
- Cục Quản lý nợ tài chính đối ngoại (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11947/BTC-TCHQ về gia hạn nộp thuế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.546
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85