Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3118/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 21/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3118/LĐTBXH-TL
V/v tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc.

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2005

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 641/CV-LĐTBXH ngày 19/8/2005 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thực hiện số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước, công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty nhà nước do Nhà nước quyết định đầu tư, thành lập được hưởng quỹ lương quy định tại Nghị định số 207/2004/NĐ-CP , Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH nêu trên, không được hưởng thêm tiền lương lấy từ quỹ lương theo đơn giá tiền lương quy định tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thực hiện số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2/ Về tiền lương, phụ cấp đối với người đại diện phần vốn góp nhà nước tại các doanh nghiệp khác thực hiện theo quy định tại Điều 47, Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ.

Ngoài ra, hiện nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chế độ phụ cấp trách nhiệm, tiền thưởng đối với người đại diện phần vốn góp nhà nước tại các doanh nghiệp khác. Sau khi Thủ tướng ban hành Quyết định, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ hướng dẫn các công ty thực hiện.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang biết.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TL(2).

TL/ BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3118/LĐTBXH-TL ngày 21/09/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.028

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!