Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1058/BTTTT-CNTT năm 2019 về tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động gia công sửa chữa sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 1058/BTTTT-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Phan Tâm
Ngày ban hành: 08/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1058/BTTTT-CNTT
V/v tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động gia công sửa chữa sản phẩm CNTT đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, trong quá trình thực thi đã phát sinh một số bất cập, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động gia công sửa chữa sản phẩm CNTT đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài. Để tháo gỡ, giải quyết khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ nội dung như sau:

Trong những năm qua, thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP , Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp phép cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động gia công sửa chữa sản phẩm CNTT đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 5 Điều 72 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP, các giấy phép thực hiện hoạt động gia công đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho doanh nghiệp sau ngày 15/5/2018 chỉ có hiệu đến ngày 31/12/2018, sau thời điểm này, để được nhập khẩu hàng hóa phục vụ cho hoạt động gia công này doanh nghiệp phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Từ ngày 15/5/2018 đến 31/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp phép thực hiện hoạt động gia công cho một số doanh nghiệp1. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp này đã đầu tư xây dựng nhà máy và tiến hành đi vào sản xuất. Nhưng do sự thay đổi của quy định pháp luật, nên hiện nay các doanh nghiệp này không nhập khẩu được hàng hóa phục vụ để phục sản xuất, cơ quan hải quan đề nghị các doanh nghiệp báo cáo, xin ý của Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ theo quy định pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép các doanh nghiệp đã được cấp phép sau ngày 15/5/2018 được tiếp tục thực hiện hoạt động gia công theo hợp đồng đã ký kết với thương nhân nước ngoài. Điều này nhằm bảo đảm tính liên tục của pháp luật, quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và uy tín đối với khách hàng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trên đây là một số nội dung đề xuất tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động gia công sửa chữa sản phẩm CNTT đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019. Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo để Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực thi và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng báo cáo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg CP Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ Công Thương, Bộ Tài chính (TCHQ) (để p/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phan Tâm;
- Lưu: VT, CNTT (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Tâm

 1 Công ty TNHH Sài Gòn Farbication và Công ty TNHH Re-teck Hải Phòng; các kiến nghị của các doanh nghiệp được gửi kèm.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1058/BTTTT-CNTT năm 2019 về tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động gia công sửa chữa sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


152
DMCA.com Protection Status

IP: 35.153.135.60