Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2364BKH/TĐ&GSĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn quản lý đầu tư gắn với việc thực hiện nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Số hiệu: 2364BKH/TĐ&GSĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: ***
Ngày ban hành: 12/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2364BKH/TĐ&GSĐT
V/v: hướng dẫn quản lý đầu tư gắn với việc thực hiện nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2005

  

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố  trực thuộc trung ương

Ngày 7 tháng 2 năm 2005 Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là Nghị định 16/CP). Căn cứ Điều 69 của Nghị định nói trên, Nghị định này thay thế các quy định về hoạt động xây dựng tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo các nghị định của Chính phủ: Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 52/CP, 12/CP và 07/CP).

Để đảm bảo quản lý thống nhất về đầu tư, thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì soạn thảo Pháp lệnh Đấu thầu thay thế các quy định hiện hành về quản lý đấu thầu của Chính phủ và Quy chế quản lý đầu tư sử dụng vốn Nhà nước thay thế các quy định về quản lý đầu tư trong các Nghị định số 52/CP, 12/CP và 07/CP trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Trong thời gian chưa ban hành các văn bản pháp quy nói trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành và địa phương, các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án tiếp tục thực hiện những nội dung về quản lý đầu tư quy định tại các Nghị định số 52/CP, 12/CP, 07/CP và các Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999, số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và số 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính phủ về quản lý đấu thầu, cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Đề nghị các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu thực hiện. Những kiến nghị cụ thể xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng để tổng hợp trình Chính phủ.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2364BKH/TĐ&GSĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn quản lý đầu tư gắn với việc thực hiện nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.453

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60