Chi phí bảo trì công trình xây dựng là gì? Các chi phí bảo trì công trình xây dựng mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
02/01/2024 10:00 AM

Chi phí bảo trì công trình xây dựng là gì? Các chi phí bảo trì công trình xây dựng hiện nay gồm những chi phí nào? - Hoàng Tuấn (Long An)

Chi phí bảo trì công trình xây dựng là gì? Các chi phí bảo trì công trình xây dựng mới nhất

Chi phí bảo trì công trình xây dựng là gì? Các chi phí bảo trì công trình xây dựng mới nhất (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Chi phí bảo trì công trình xây dựng là gì?

Theo khoản 1 Điều 35 Nghị định 06/2021/NĐ-CP thì chi phí bảo trì công trình xây dựng là toàn bộ chi phí cần thiết được xác định theo yêu cầu các công việc cần phải thực hiện phù hợp với quy trình bảo trì và kế hoạch bảo trì công trình xây dựng được phê duyệt. 

Chi phí bảo trì có thể gồm một, một số hoặc toàn bộ các nội dung chi phí trong thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo yêu cầu của quy trình bảo trì công trình xây dựng được phê duyệt.

2. Các chi phí bảo trì công trình xây dựng mới nhất

Các chi phí bảo trì công trình xây dựng theo khoản 3 Điều 35 Nghị định 06/2021/NĐ-CP gồm:

- Chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm gồm chi phí: 

+ Lập kế hoạch và dự toán bảo trì công trình xây dựng hàng năm; 

+ Chi phí kiểm tra công trình thường xuyên, định kỳ; 

+ Chi phí bảo dưỡng theo kế hoạch bảo trì hàng năm của công trình; 

+ Chi phí xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về bảo trì công trình xây dựng; 

+ Chi phí lập và quản lý hồ sơ bảo trì công trình xây dựng.

- Chi phí sửa chữa công trình (định kỳ và đột xuất) gồm chi phí sửa chữa phần xây dựng công trình và chi phí sửa chữa phần thiết bị công trình theo quy trình bảo trì công trình xây dựng được duyệt, và trường hợp cần bổ sung, thay thế hạng mục, thiết bị công trình để việc khai thác sử dụng công trình đúng công năng và đảm bảo an toàn;

- Chi phí tư vấn phục vụ bảo trì công trình xây dựng gồm các chi phí: 

+ Lập, thẩm tra (trường hợp chưa có quy trình bảo trì) hoặc điều chỉnh quy trình bảo trì công trình xây dựng; 

+ Kiểm định chất lượng công trình phục vụ công tác bảo trì (nếu có); .

+ Quan trắc công trình phục vụ công tác bảo trì (nếu có); 

+ Kiểm tra công trình đột xuất theo yêu cầu (nếu có); 

+ Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình trong quá trình vận hành và sử dụng (nếu có);

+ Khảo sát phục vụ thiết kế sửa chữa; 

+ Lập, thẩm tra thiết kế sửa chữa và dự toán chi phí bảo trì công trình; 

+ Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để lựa chọn nhà thầu;

+ Giám sát thi công sửa chữa công trình xây dựng, giám sát sửa chữa phần thiết bị công trình;

+ Thực hiện các công việc tư vấn khác;

- Chi phí khác gồm các chi phí cần thiết khác để thực hiện quá trình bảo trì công trình xây dựng như: kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán; bảo hiểm công trình; phí thẩm định và các chi phí liên quan khác;

- Chi phí quản lý bảo trì của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình.

3. Quy định về chi phí sửa chữa công trình, thiết bị công trình

Quy định về chi phí sửa chữa công trình, thiết bị công trình theo khoản 4 Điều 35 Nghị định 06/2021/NĐ-CP như sau:

- Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình có chi phí dưới 500 triệu đồng sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự quyết định về kế hoạch sửa chữa với các nội dung sau: 

+ Tên bộ phận công trình hoặc thiết bị cần sửa chữa, thay thế; 

+ Lý do sửa chữa hoặc thay thế, mục tiêu sửa chữa hoặc thay thế; 

+ Khối lượng công việc; 

+ Dự kiến chi phí, dự kiến thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành.

- Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

- Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình sử dụng vốn khác, khuyến khích chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tham khảo, áp dụng các nội dung nêu tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 35 Nghị định 06/2021/NĐ-CP để xác định chi phí sửa chữa công trình, thiết bị công trình.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 915

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn