Quy định về tác phong và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
05/08/2022 14:02 PM

Tôi muốn biết khi đi làm tại cơ quan, tổ chức thì tác phong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức như thế nào? - (Anh Xuân Vinh - Hậu Giang

Quy định về tác phong lề và lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức là ai?

Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. (Theo khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi 2019))

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. (Theo khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi 2019))

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. (Theo Điều 2 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi 2019))

2. Quy định về tác phong lề và lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức

2.1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức nói chung

Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 90/2020/NĐ-CP đã quy định về tác phong và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức như sau:

- Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ;

- Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;

- Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

- Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

2.2. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý

Theo khoản 1.3 Mục II Quyết định 89/QĐ-TW năm 2017 quy định về những tiêu chí đánh giá tác phong và lề lối làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý như sau:

- Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ.

- Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.

- Hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

2.3. Đối với cán bộ thuộc diện Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Theo Khoản 1.3 Mục II Quy định 214-QĐ/TW năm 2020 quy định tiêu chí tác phong và lề lối làm việc

Trong đó, tác phong và lề lối làm việc cũng là tiêu chí được xếp đầu tiên, cùng nhóm với các tiêu chí liên quan đến chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật.

Cụ thể, đánh giá tác phong và lề lối làm việc của cán bộ thuộc diện Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý qua các tiêu chí cụ thể như sau:

- Nhiệt tình, tâm huyết, có trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết liệt, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, quyết đoán, đúng nguyên tắc.

- Có tinh thần hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

Thanh Rin

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 46,727

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn