Tiền lương năm 2022 của người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
14/07/2022 15:03 PM

Tiền lương năm 2022 của người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn được xác định là khoản phụ cấp do ngân sách khoán chi theo quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP.

Tiền lương năm 2022 của người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Tiền lương năm 2022 của người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp, chế độ BHXH và chế độ BHYT (thường gọi là tiền lương).

Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ BHXH và BHYT để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn như sau:

Xã, phường, thị trấn

Mức khoán quỹ phụ cấp

Tổng quỹ phụ cấp được khoán năm 2021

Loại 1

16  lần mức lương cơ sở

23.840.000 đồng/tháng

Loại 2

13.7 lần mức lương cơ sở

20.413.000 đồng/tháng

Loại 3

11.4 lần mức lương cơ sở

16.986.000 đồng/tháng

Mức khoán quỹ phụ cấp nêu trên được tính theo mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng.

Căn cứ vào quỹ phụ cấp nêu trên và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã, nguồn kinh phí chi cho cải cách chính sách tiền lương của địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể những nội dung sau:

- Quy định chức danh và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định sau đây:

Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn:

1. Loại 1 tối đa 14 người.

2. Loại 2 tối đa 12 người.

3. Loại 3 tối đa 10 người.

- Quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

- Quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Như vậy, tiền lương năm 2022 của người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ tùy thuộc vào quy định của từng địa phương.

Đơn cử tại Đà Nẵng, theo Nghị quyết 277/2019/NQ-HĐND năm 2019 thì số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã như sau:

- Đối với phường, xã loại 1: Bố trí tối đa 14 người;

- Đối với phường, xã loại 2: Bố trí tối đa 12 người.

Người hoạt động không chuyên trách phường, xã bao gồm các chức danh:

+ Phụ trách công tác tuyên giáo, dân vận Đảng ủy;

+ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (hoặc Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra nếu Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy phường, xã làm Chủ nhiệm);

+ Phụ trách công tác tổ chức, văn phòng Đảng ủy;

+ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

+ Trưởng Ban Thanh tra nhân dân;

+ Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;

+ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ;

+ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

+ Phó Chủ tịch Hội Nông dân (áp dụng đối với phường, xã có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam);

+ Chủ tịch Hội Người cao tuổi;

+ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ;

+ Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự;

+ Phụ trách công tác xã hội;

+ Phụ trách công tác văn hóa - thể thao;

+ Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ và thủ quỹ;

+ Phụ trách công tác văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và tiếp công dân.

Người hoạt động không chuyên trách phường, xã được hưởng mức phụ cấp hàng tháng là 1,14 mức lương cơ sở (tương đương 1.698.600 đồng/tháng).

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 20,488

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn